İzmir Escort İlişkisi İçin Gerekli Bilgiler

izmir escort bayadan selamlar.. Ülkemizde hangi iş kolunda ve hangi pozisyonda çalışırsa çalışsın işi veren işveren, yanında iş olanağı sunmuş olduğu kişi ise işçi adı altında anılmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun evraklarında..

Ve bildirgelerinde geçen bu isimler, şehir, yaş, eğitim düzeyi gibi nedenlere göre değişiklik göstermemektedir. Meslek kodlarına göre ayırım yapılan bildirgelerde cumhurbaşkanının da bir kodu vardır, meclis üyelerinin de.

Özel veya kamu çalışanlarının da dahil olduğu bu sistem üstünde sigorta giriş ve çıkış bildirgeleri yapılmakta, maaş ve çalışma süresi gibi bilgiler işveren veya vekalet vermiş olduğu mali müşavir tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’ na bildirilmektedir.

 

İzmir Escort İşçi İşveren İlişkileri

izmir escort burda. Burada yapılacak yanlış beyan, özel veya kamu kurumuna yüklü cezalar getireceği için çok büyük bir dikkatle yapılmalıdır. Ancak burda değinilmesi gerekli olan maaş konusu..

Çalışanların bir hayli canını sıkmaktadır. Kamu kurumlarında her çalışan brüt maaş üstünden Sosyal Güvenlik Kurumu’ na bildiriliyorken, özel sektör çalışanlarının büyük bir bölümü minimum maaş üstünden..

Sosyal Güvenlik Kurumu’ na bildiriliyor. Bu hemde emekli olunduğunda daha düşük maaş manasına da gelmesine rağmen işverenler yüksek gelen Sosyal Güvenlik Kurumu tahakkukları görmek istemedikleri için..

Bu yönde hareket etmekteler. İşsiz kalma korkusu çalışanın buna razı olmasına neden olurken, bu düzenin nerdeyse yerleşmiş olduğu gerçeğinin de etkisiyle “nereye gidersem aynı mantıkla yaklaşacaklar”..

Demesine neden olmaktadır. Çalışma akdi bozulduğunda işçi kendi rızası ile işten ayrılıyor ise işveren kendinden istifa mektubu isteyecektir. Bu hemde işçiyi işverenin çıkarmadığı manasına da geleceği için..

İşçi mektubu yazıp yazmama konusunda etraflıca düşünmelidir.

Kanunlarımız brüt maaş üstünde sigorta yaptırılmasını şart koşuyorken minimum maaş üstünden sigorta yaptıran iş veren haksızlık yapıyor demektir.

Bu düzenle çalışmış olması işçi açısından bir kayıp değildir. Zira istifa mektubu imzalamamışsa ve tazminat talep ediyor ise minimum maaş üstünden çalışmadığını ispatlaması gerekecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ na yapacağı şikâyet etraflıca inceleneceğinden, işverenin yanlış beyanda bulunduğunun ortay acıkması zor olmayacaktır. Bunun iki sonucu vardır. İşverene ceza, işçiye ise tazminat.

Ülkemizde kanunlar öncelikle işçiyi koruduğundan işverenin yasalar çerçevesinde hareket etmesi rahat etmesini sağlayacaktır. Yüksek Sosyal Güvenlik Kurumu tahakkukları canlarını sıksa da işin bir de manevi boyutu var.

Çalışanın emeğini gasp etmemiş, hakkının tam karşılığını vermiş olmanın haklı huzurunu yaşayacaktır. Ancak yanlış maaş bildirimi dışında yer alan hususları da göz önünde bulundurmak gerekir.

 

izmir escort
Maaşların zamanında ödenmiyor olması da işçi açısından iş sözleşmesini haklı olarak fesih etme sebebidir. Maaş günleri her ayın belirli bir günüdür ve işveren o gün maaşı banka kanalıyla işçiye ödemekle mükelleftir.

Resmi tatil günleri istisna dahil olmak üzere birkaç günlük aksamalar karşılıklı yönde hoş görülebilir. Ancak maaş ödemeleri düzenli ilaçlanma aksıyor ise işçi bu duruma rıza göstermek mecburiyetinde değildir.

Sırf bu nedenden de yine Sosyal Güvenlik Kurumu’ na şikayette bulunabilir ve işveren hakkında inceleme yapılmasına neden olabilir. Çeşitli nedenler ile işvereninizle ters düştünüz ve kapıyı çarpıp çıktınız.

Bundan sonra ne yapacağınıza, nerde hangi koşullar altında çalışmak istediğinize karar vermeden önce, son iş yerinizle ilgili tamamlamanız gerekli olan bir takım hususlar var. Eğer iş veren tarafından işten çıkarıldıysanız..

Ve en az on iki ay süreyle o kurumda çalıştı iseniz tazminat hakkınız doğar. İşveren daha önce herhangi bir bildirimde bulunmadan sizi isten çıkarmış ise ayrıca ihbar tazminatı da almaya hak kazanırsınız.

Ancak işveren tarafından işten çıkarılmadıysanız, yaşamakta olduğunuz haksızlıklar ve adaletsizlikler kanuna aykırı yapılan uygulamalar veya işverenin size karşı uyguladığı psikolojik savaş, diğer bir deyişle mobbing uygulaması tazminat almanız için..

Oldukça haklı nedenler arasında bulunmaktadır.

Kapıyı çarpıp çıkıyorken herhangi bir evrak imzalamadıysanız maaşınızla birlikte tazminat talep ettiğinizi işverene bildirmenizde fayda var.

Kendisi senelik izin günlerinizi de dahil ederek bir hesaplama yapacak ve çıkan rakamı sizinle paylaşacaktır. Ancak para ödemeye yanaşmıyor ise Sosyal Güvenlik Kurumu’ na şikayet etmeniz yeterli olacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu inceleme başlatıp da maaş bildirgelerinin gerçeği yansıtmadığını fark ettiğinde ciddi cezalar kesilecektir. Ama intikam duygusu ile hareket etmeniz vicdan azabına da neden olacağı için..

Şikayet yerine yasal yollardan alacağınızı tahsil etme yoluna da gidebilirsiniz. Uzun bir zaman dilimine yayılacak olan yargılama süreci sizin ve işvereninizin şahitlerinin dinlenmesi biçiminde devam edecektir.

En az iki şahit bulmanız, davanın seyrinin lehinize dönüşmesi açısından sön derece önemlidir. Mevcut çalışanlar yerine eski çalışanlardan seçeceğiniz kişiler, şahitlik teklifinizi kabul ederken tereddüt içerisinde kalmayacaklardır.

Davanın uzaması moralinizi bozmasın çünkü, mahkemenin uzaması demek hemde alacağınız tazminat rakamına da yüksek faiz uygulanacağı manasını taşımaktadır. İzmir escort sizler için..

Yorum yapın